Inside of seaplane door

Inside of seaplane door

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber